Slide background

...to słuszny wybór!

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Warunki gwarancji

  1. Wyroby są objęte dwudziestocztero- lub trzydziestosześcio-miesięczną gwarancją.
  2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.
  3. W okresie gwarancyjnym nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy w przypadku uszkodzeń wynikłych wskutek wad produkcyjnych.
  4. Naprawa będzie wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia do producenta reklamowanego wyrobu.
  5. Nabywca może żądać wymiany wyrobu na inny, jeżeli po trzykrotnym dokonaniu naprawy nadal występują w nim wady.
  6. Samowolne dokonywanie napraw unieważnia uprawnienia z tytułu gwarancji.

Kontakt serwisowy

PPUH „ELPLAST” Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 9
58-100 Świdnica
tel: 748523820
e-mail: serwis@elplast.pl
Godziny pracy serwisu: 7:00 – 15:00

Serwis pogwarancyjny

W przypadku naprawy pogwarancyjnej dokonana jest ocena uszkodzenia, wstępna wycena kosztów naprawy oraz wysłana oferta na wykonanie usługi naprawy pogwarancyjnej. Naprawa pogwarancyjna jest uruchamiana po pisemnym lub telefonicznym zatwierdzeniu przez Klienta przedstawionych warunków.

Oferujemy usługi:

Montaż

Elektroniczny

Projektowanie

Zasilaczy i systemów zasilania

Serwis

Gwarancyjny i pogwarancyjny