Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELPLAST Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 9, 58-100 Świdnica

Kontakt

tel. +48 74 853-34-72
tel./fax +48 74 852-38-20
e-mail: sekretariat@elplast.pl

NIP: 884-001-98-79
KRS: 0000112322
Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 86 000 PLN

Serwis

PPUH „ELPLAST” Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 9
58-100 Świdnica
tel: +48 74 852-38-20 wew.15
e-mail: serwis@elplast.pl

Projektowanie

PPUH „ELPLAST” Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 9
58-100 Świdnica
tel: +48 74 852-38-20 wew.16
kom: 607 521 547
e-mail: projekt@elplast.pl

Dojazd